ஆன்ட்ராய்ட் போனில் வீடியோ எடிட்டிங் [Video Editing Tips]

நமக்கு கிடைத்திருக்கிற மிகப் பெரிய வரபிரசாதம் ஆன்ட்ராய்ட் போன். அதிகமான வேலைகளை மிக ஸ்மார்ட்டாக செய்து கொடுக்கிறது. பேசுவது, வீடியோ...