போட்டோஷாப் கற்க பயன்படும் மின்னூல்கள் [PDF Photoshop Tutorials]

ஒரு போட்டோவை அழகாக்க, அசிங்கமாக்க?,  பின்னணிகள் அமைக்க, பார்டர் அமைக்க, லைட்டிங் எஃபக்ட் கொடுக்க இப்படி இன்னும் விதவிதமான Effects...