மொபைல் போன் – ரேடியேசன் – எச்சரிக்கை [Social Awareness: Mobile Radiation]

மொபைல் போன் எந்த நேரத்தில், எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்பது பலருக்கும் தெரியாத விஷயம். கையில் இருந்தால் உடனே அதை எடுத்துப் பயன்படுத்துவதே வழக்கமாக கொண்டுள்ளனர். மொபைல்…