குழந்தைகளை பாதிக்கும் மொபைல் கேம்ஸ்

வீடியோ கேமேர்ஸ் தம்ப் விளையாட்டுகளால் குழந்தைகளுக்கு பலனுண்டு. ஆனால் இது பலனற்ற விபரீதமான விளையாட்டு! குழந்தைகளின் எதிர்காலத்தை முற்றிலுமாக தகர்க்கும் விளையாட்டு!அந்த சிறுவன் பரீட்சை எழுத சென்றான்.…