வெப்சைட்டில் ஃபாண்ட் சைஸ் மாற்ற [Browsing Tips]

இணையத்தில் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு இணையதளத்தை பார்வையிட்டுக் கொண்டிருக்கும்பொழுது, அதில் இருக்கும் பான்ட் சைஸ் படிக்க முடியாத அளவிற்கு சிறியதாக...

தேதி வாரியாக பைல்களை கண்டறிவது எப்படி? [Windows 7 Tips]

விண்டோஸ் கம்ப்யூட்டரில் உள்ள பைல்களை தேடுவதற்கு, விண்டோஸ் எக்ஸ்ப்ளோரர் எளிமையான வசதிகளை கொண்டுள்ளது.  பைல்களின் பெயரை கொடுத்து தேடுவது, பைல்கள்...

பேஸ்ட் செய்யப்பட்ட டெக்ஸ்ட்டிலிருந்து பார்மட் நீக்க – [Ms-Word Tips]

இணையதளம் அல்லது ஏதாவது ஒரு டெக்ஸ்ட் பைலிலிருந்து டெக்ஸ்ட்டை காப்பி செய்து MS-Word -ல் பேஸ்ட் செய்யும்பொழுது, கூடவே அதிலுள்ள...