திருக்குறள் கற்க சிறந்த செயலி

திருக்குறள் மிக எளிமையாக கற்க மிகச்சிறந்த செயலி ஒன்று உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ஸ்மார்ட்போன் வைத்திருப்பவர்கள் பொழுது போக்குக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பதை...