ஆப்பிள்

ஆப்பிள் வீடியோ எடிட்டிங் ஆப்

ஆப்பில் நிறுவனம் புதிய வீடியோ எடிட்டிங் ஆப்ஸ் வெளியிட்டுள்ளது, ஐபோன், ஐபேட் போன்ற சாதனங்களில்இதை பயன்படுத்தி வீடியோ எடிட்டிங் செய்ய முடியும். ‘கிளிப்ஸ்’ எனப்படும் இந்த ஆப்ஸ்…