கண்கள் நம்ப முடியாத்தை செய்வதுதான் மேஜிக். இந்த மேஜிக் பிடிக்காதவங்க யாரும் இல்லை. ஆனால் அதில் சில கடுமையான விஷயங்களைப் பார்க்கும்போதுதான் அதிர்ச்சி ஏற்படும். உண்மையிலேயே நடப்பது போல இருப்பதால்தான் அதை மனம் ஏற்றுக்கொள்ள சற்று சிரம்பபடும்.

பெரியவர்கள் வரை சிறியவர்கள் மேஜிக்கை ரசிக்காதவர்கள் இருக்க முடியாது. பாருங்கள். இந்த வீடியோவில் மேஜிக் நடத்துபவரை. நடுவர்களாக இருப்பவர்கள் திகைத்துப் போய் நிற்கிறார்கள்.

பார்வையாளர்களோ படு அதிர்ச்சியில். 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *