ஒரு சில நிமிடங்கள்தான். கண்ணை பறித்துக்கொண்டு வானத்திலிருந்து கீழிருக்கும் மின்னல், பூமியில் உள்ளவற்றை அப்படியே பஸ்பம் ஆக்கிவிடும். அவ்வளவு பெரிய ஆபத்தான மின்னல் தாக்குதலை நேரில் பார்ப்பது கடினம். இந்த வீடியோவில் திடீரென மின்னல் தாக்கி அதிர்ச்சி அளிப்பதை பாருங்கள்.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=E0s7ucEMAKw&w=640&h=360]

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *