உங்கள் டிவியை எப்படி ஸ்மார்ட்போன் கொண்டு பயன்படுத்துவது என்பதை பற்றி விளக்குகிறது இந்த வீடியோ. இதற்கு பயன்படுகிறது IRBLASTER app. முழுமையாக தெரிந்துகொள்ள வீடியோவை பார்க்கவும். !

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=baE7zdcJhug]

Tags: Control Your TV with Smartphone, IRBLASTER app for Control Your TV with Smartphone.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *